Tradycyjne wartości

Nowoczesne podejście

Pomagamy parom znaleźć własne rozwiązania. Mediacja nie jest odpowiednia w każdej sytuacji.

Mediację można wziąć pod uwagę na każdym etapie (nawet przed wszczęciem postępowania sądowego), jeżeli obie strony konfliktu są otwarte na osiągnięcie kompromisu przy asyście neutralnej strony trzeciej, czyli mediatora rodzinnego.

Decydując się na ten dobrowolny proces, strony mogą uniknąć kosztów i stresu emocjonalnego związanego z postępowaniem sądowym. Skuteczna mediacja jest prawie zawsze znacznie tańsza od każdego innego rozwiązania prawnego.

Członek organizacji Resolution

Nancy jest członkiem zrzeszenia Resolution i Rady ds. Mediacji w sprawach rodzinnych. Członkowie organizacji Resolution wierzą w konstruktywne podejście do rozwiązywania sporów rodzinnych, w tym również w drodze mediacji. 

Mediacja umożliwia prowadzenie dialogu pomiędzy stronami dzięki naszej osobistej poradzie, która polega na rozstrzygnięciu kwestii spornych i szukaniu rozwiązań zaspokajających potrzeby indywidualnych stron i ich rodzin. Nasza rola polega na wsparciu obu stron w trakcie tego procesu i dążeniu do rozwiązania zadowalającego wszystkie strony.

W przypadku, gdy mediacja okaże się skuteczna, ugodę można sformalizować jako obowiązujący prawnie dokument, jeżeli strony sobie tego życzą.

www.resolution.org.uk

www.familymediationcouncil.org.uk

Mediacja

— jako —

Rozwiązanie

Pomagamy parom znaleźć własne rozwiązania dzięki mediacji, dążąc tym samym do pozasądowego rozwikłania sporu. Ponadto podejmujemy działania na rzecz rozwiązywania sporów finansowych, w tym sporów dotyczących nieruchomości, a także w zakresie spraw dotyczących dzieci, jak określenie kontaktów z dzieckiem lub komunikacji pomiędzy rodzicami.