Tradycyjne wartości

Nowoczesne podejście

Z wyczuciem i taktem będziemy towarzyszyć Ci przez cały proces rozwodu, separacji lub sporu rodzinnego.

Rozpad związku to często okres niesamowicie trudny, stresujący i pełen emocji. Dostosowujemy nasz tryb pracy do Twoich potrzeb i omawiamy wszystkie możliwe opcje.

Kancelaria NANCY KHAWAM Family Law and Mediation Limited ma elastyczne podejście do pracy z klientem, dążąc do rozwikłania sporów w drodze negocjacji sądowych lub pozasądowych. Choć staramy się minimalizować konflikt, to w sytuacji, gdy jest to konieczne, podchodzimy do kwestii rozstrzygania sprawy w sposób zdecydowany, włącznie z wszczęciem postępowania sądowego.

Członek organizacji Resolution

Nancy i Agata są członkami zrzeszenia Resolution – organizacji zaangażowanej w konstruktywne podejście do rozwiązywania sporów rodzinnych, w tym również w drodze mediacji. Nancy jest prawnikiem wyszkolonym w zakresie polityki współpracy w prawie rodzinnym.

Wszelkie działania realizujemy z zachowaniem zasad Kodeksu dobrych praktyk, który promuje rozwiązywanie sporów w jak najbardziej konstruktywny sposób, zabezpieczający interesy członków rodziny, a szczególnie dzieci.

www.resolution.org.uk


Prowadzimy ścisłą współpracę z kilkoma wiodącymi izbami adwokatów sądowych, w tym z Queen Elizabeth Building, 1 Hare Court i 1 King’s Bench Walk oraz 29 Bedford Row.
Współpraca z biegłymi sądowymi

W kancelarii NANCY KHAWAM Family Law and Mediation Limited korzystamy z ekspertyz biegłych, zasięgając opinii najlepszych adwokatów w dziedzinie prawa rodzinnego za granicą, w przypadku, gdy jest to przydatne w osiągnięciu zamierzonych celów klientów. W razie konieczności skontaktujemy się z biegłymi w Twoim imieniu.

 

 

Międzynarodowa Akademia Prawników Prawa Rodzinnego

Nancy jest zasłużonym członkiem Międzynarodowej Akademii Prawników Prawa Rodzinnego (ang. IAFL).

„IAFL jest światowym stowarzyszeniem zrzeszającym praktykujących prawników uznanych przez innych prawników za najlepszych i najbardziej doświadczonych w dziedzinie prawa rodzinnego w swym kraju”. (IAFL, 2020. Kim jesteśmy – IAFL. Informacje pochodzą z: https://www.iafl.com/about)

Jako zasłużony członek, Nancy ma dostęp do światowej sieci specjalistów w dziedzinie prawa rodzinnego w innych krajach.

www.iafl.com

Specjalistyczne usługi

— w zakresie —

Prawa rodzinnego

Rozwód, rozwiązanie umowy związku partnerskiego osób tej samej płci i separacja

Realizujemy nasze działania z taktem, zrozumieniem i empatią, prowadząc Cię poprzez zawiłości kwestii praktycznych i uczuciowych, które niewątpliwie napotkasz w trakcie rozpadu związku.

Nancy poważnie rozważa konieczność wszczęcia postępowania sądowego, dążąc przede wszystkim do zminimalizowania konfliktu, aby zapewnić, że wszyscy członkowie rodziny będą w stanie w miarę konstruktywnie ułożyć sobie życie po zakończeniu sprawy. Często te sprawy mają wymiar transgraniczny (tzw. „wyścigi  sądowe”).

Sprawy Finansowe

Uregulowanie kwestii finansowych jest niewątpliwie ciężkim wyzwaniem przy separacji i rozwodzie. Zabezpieczenie Twojej pozycji finansowej jest najważniejsze i dlatego od samego początku ściśle współpracujemy z naszymi klientami w tej kwestii. Sprawy natury finansowej są specyficzne dla danej rodziny – omówimy różne warianty i udzielimy jasnej i obiektywnej porady.

Stopniowy proces pomoże nam zidentyfikować główne cele w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej oraz sposoby na uzyskanie praktycznego wsparcia, zapewniając tym samym sprawiedliwe i pożądane rozstrzygnięcie spraw finansowych.

Umowy Małżeńskie lub Związku Partnerskiego

Tego typu umowy obejmują umowy dokonane przed i po zawarciu małżeństwa, przed i po zawarciu związku partnerskiego osób tej samej płci oraz dotyczące związku partnerskiego opartego na wspólnym zamieszkiwaniu.

Dzięki takim umowom można jasno określić przyszłość i przyczynić się do uniknięcia postępowania sądowego w przypadku rozpadu związku. Świadczymy fachowe porady w zakresie umów zawieranych w związkach, przy czym wyjaśniamy aspekty prawne często błędnie interpretowane w sferze publicznej; zgłębiamy Twoje zamiary i plany na przyszłość; sporządzamy i negocjujemy umowy. Realizujemy nasze czynności szybko w każdych okolicznościach, nawet w sprawach o transgranicznym wymiarze.

Sprawy Rodzicielskie

Zachęcamy rodziców, aby przedkładali potrzeby dzieci nade wszystko. Naszym celem jest zapewnienie przyszłości, w której dzieci będą w dalszym ciągu miały wartościowe i pełne miłości relacje z obojgiem rodziców i resztą rodziny. Do porozumienia na rzecz dobra dzieci można dojść w drodze mediacji lub negocjacji albo w razie konieczności, wszcząć postępowanie sądowne.

Udzielamy solidnych porad w zakresie finansowego zabezpieczenia dzieci.  W pilnych sprawach posuniemy się jeszcze dalej. Na przykład, gdy rodzic pragnie przeprowadzić się z dziećmi do innego kraju lub gdy spór dotyczy nadchodzących wakacji lub wydarzeń za granicą.